HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de Camping Les Ecuries F1

Gelieve kennis te nemen van ons Huishoudelijk Reglement hieronder of via deze pdf.

Het is verboden vuur te maken binnen de omheining van de camping (brazeros wel toegestaan).

Dieren zijn niet toegelaten.

Barbecues  met bescherming zijn toegestaan.

Alle afval moet in de container die u wordt ter beschikking gesteld.

Alle vuurwerk en voetzoekers zijn verboden.

Sterke geluidsinstallaties zijn verboden.

Op donderdag en zondag : minimum geluid na middernacht.
Op vrijdag en zaterdag : minimum geluid na 2h00.

Alle voertuigen moeten op de campingplaats blijven gedurende het gehele verblijf. Voor die het wensen kan een shuttle voorzien worden, heen naar het circuit.

Minderjarigen moeten vergezeld zijn door minstens één persoon ouder dan 18 jaar.

- De persoon die als verantwoordelijke vermeld staat op de reservatie engageert zich wat betreft alle delicten/beschadigingen veroorzaakt door hem/haarzelf of door de personen die hem/haar vergezellen.

- De directie van de camping behoudt zich het recht voor om personen die het reglement niet respecteren onmiddellijk uit het campingterrein te verwijzen, en dit zonder enige terugbetaling.

- Naast deze voorschriften hierboven, onderstelt dit Huishoudelijk Reglement van de Camping Les Ecuries F1 tevens het respect van het Reglement van de Politiezone Stavelot-Francorchamp-Malmédy, dat is voorzien voor alle occasionele campings van het Circuit, alsook van het Gemeentelijk Reglement terzake.

Van de Politiezone
Huishoudelijk
Reglement
Van de Gemeente

AANDACHT !

De directie van de Camping  Les Ecuries F1 wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, beschadigingen of enige andere schade die door derden wordt veroorzaakt.